top of page

Privacyverklaring Malle Curieus 

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden.  De AVG of GDPR is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens. De wet is een herziening van de ‘Data Protection Directive’, de Europese wetgeving uit 1995.

De AVG of GDPR zorgt ervoor dat elke persoon als klant, bezoeker, deelnemer, enz. van organisaties, meer informatie en controle heeft over de persoonlijke gegevens die door organisaties worden geregistreerd.

 

 • Striktere regels voor gegevensverzameling moeten worden nageleefd en u wordt duidelijk geïnformeerd.

 • De rechten van de bezoeker, deelnemer worden gerespecteerd. Hij/zij mag vragen om zijn/haar gegevens te verwijderen of in elektronisch formaat te ontvangen.

 • Elke organisatie moet erop toezien dat de privacyregels vanaf de start van elk project nageleefd worden.

 

 

Malle Curieus heeft als doel culturele en/of artistieke activiteiten en evenementen te organiseren en te bevorderen in de gemeente Malle.

In dat kader worden gegevens van leden/medewerkers en van bezoekers/deelnemers geregistreerd die nodig zijn voor een doelmatige werking.

 

 

Malle Curieus zal er in de dagelijkse werking alles aan doen om de geregistreerde gegevens maximaal te beschermen.

 • Voor onze werking worden enkel de noodzakelijke gegevens gevraagd van de bezoekers of deelnemers aan de evenementen. Voor de reservering en het afleveren van de tickets kan dit gaan over naam, voornaam, adres, vast of mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

 • Voor de interne werking worden gegevens geregistreerd van de leden/medewerkers van Malle Curieus: naam, voornaam, adres, vast of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum.

 • De gegevens van de leden/medewerkers worden bewaard tot een maand nadat zij hun lidmaatschap/medewerking hebben opgezegd via e-mail of een brief.

 • Voorts worden afbeeldingen, foto’s en videobeelden van artiesten en kunstenaars gebruikt voor de promotie van de activiteiten. Deze worden beschikbaar gesteld door de artiesten of hun vertegenwoordigers in het kader van de samenwerking.

 • De gegevens van bezoekers en deelnemers worden digitaal bewaard in een beveiligde omgeving, die alleen toegankelijk is voor de medewerkers van Malle Curieus die instaan voor administratieve en financiële taken.

 • De gegevens worden nooit aan een derde partij doorgegeven. De verantwoordelijke medewerkers van Malle Curieus mogen de gegevens evenmin voor eigen doeleinden gebruiken.

 • Een maand na elke activiteit worden de persoonlijke gegevens van bezoekers/deelnemers uit ons databestand verwijderd, met uitzondering van het opgegeven e-mailadres.

 • Het e-mailadres dat is opgegeven bij de reservering en/of deelname wordt in het bestand bewaard voor het verspreiden van onze nieuwsbrief en zal enkel daarvoor worden gebruikt.

 • Bij elke reservering kan de bezoeker/deelnemer aangeven of hij/zij onze nieuwsbrief (nog) wenst te ontvangen. Bovendien kan hij/zij zich op elk moment uitschrijven en het e-mailadres wordt dan daadwerkelijk uit onze database verwijderd. 

 • Op elk moment kan via e-mail  (curieus.malle@curieus.be ) door bezoekers/deelnemers worden gevraagd om de persoonlijke gegevens uit ons databestand te laten verwijderen. Voor medewerkers geldt dat wanneer ze hun ontslag hebben ingediend bij de voorzitter.

 • De verantwoordelijke van Malle Curieus die instaat voor de interne naleving van de AVG/GDPR (Data Protection Officer  - DPO) is Fons Copmans, fons.copmans@gmail.com, +32 475 72 84 71.

 

Malle Curieus biedt alle leden/medewerkers en verzoekers/bezoekers/deelnemers recht op informatie over de geregistreerde gegevens, inzage, kopie en aanpassing ervan, bezwaar, vergetelheid, verwijderen van de gegevens, intrekken van de toestemming, overdraagbaarheid, weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming/profilering en beperking van verwerking.

Voor meer informatie kan elke medewerker, bezoeker/deelnemer terecht bij de verantwoordelijke DPO.

 

Malle Curieus

curieus.malle@curieus.be

www.curieusmalle.be

nieuw logo rood1024_9.jpg
bottom of page